Veterinärmuséet

Kontakt

Adress:
Veterinärmuséet Skara
Veterinärgatan 7 (på tomten omedelbart väster om Kråks värdshus - se kartskiss)
Box 234
532 23 Skara

Intendent: Göran Jönsson, 0511-672 47

Tekniker: Inger Lood, 0511-400 704

Styrelsens sekreterare: Folke Cerenius

Följ oss gärna på facebook, fcebook text